Anläggning

Trädgård

Före och efter, slyröjning

Vi snickrade ihop en odlingslåda och fyllde på med planteringgsjord. Kunden planterade själv ett en härlig blandning av växter. Före och efterbild är endast ett par månader i mellan. Ett mycket bra alternativ till pallkragar.

Här fick en ensam grind sällskap av ett enkelt staket

Renovering av rabbat samt gjutning av betongmurRenovering av stensättning altan och mur

Här gjorde vi en entre på asperö av betongsten
uteplats