Har ni frågor ang. vägföreningens regler kring klippning/röjning av buskar och träd nära vägbanan, hänvisar jag till Brännö vägföreningens egen webbplats. Där hittar ni all den information ni behöver.

Brännö vägförening