Många träd växer sig stora nära eller över hus

Genom att klättra upp i träden med rätt utrustning och ta ner trädet bit för bit kan vi erbjuda en säker och effektiv trädfällning eller beskärning, även om  trädet växer nära eller över bebyggelse.

Om det finns plats kan vi självklart fälla träd på traditionellt vis med.

Vi kan erbjuda bortforsling av allt ris  Vill du att vi kapar stocken i mindre bitar på marken så är det också möjligt.

Vi kan även erbjuda uppflisning av ris samt mindre grenar. Vid uppflisning kan matrialet återanvändas.

Kontakta Malte / Trädgårdsservice Brännö så kommer vi och gör en kostnadsfri genomgång för hur trädet ska beskäras eller tas ner.

 

Bra att känna till är att all trädfällning och beskärning ger rätt till 50% Rut avdrag!