Det billigaste alternativet är att fälla ett träd är på traditionellt sett.

Genom att klättra upp i träden med rätt utrustning och ta ner trädet bit för bit kan vi erbjuda en säker och effektiv trädfällning eller beskärning även om  trädet växer nära eller över hus

Vi kan erbjuda bortforsling av allt ris  Vill du att vi kapar stocken i mindre bitar på marken så är det också möjligt.

Kontakta Malte / Trädgårdsservice Brännö så kommer vi och gör en genomgång för hur trädet ska beskäras eller tas ner.

Bra att känna till är att all trädfällning och beskärning ger rätt till 50% Rut avdrag!